Kappaletavarakuljetukset

Pie­net ja suu­ret lähe­tyk­set sopi­muk­sen mukaan tur­val­li­ses­ti ja edul­li­ses­ti. Jyväs­ky­län, Keu­ruun ja Hei­no­lan alueil­la kul­je­tuk­sia päi­vit­täin vakio­rei­teil­lä. Myös eri­kois­kul­je­tuk­set onnis­tu­vat. Teem­me sopi­mus­kul­je­tuk­sia niin yri­tyk­sil­le kuin yksi­tyi­sil­le henkilöillekin.

Kysy myös muut­to­ja ja kuorma-autokuljetuksia.