Lämpösäädellyt kuljetukset

Kul­je­tam­me täl­lä het­kel­lä muun­muas­sa kotia­te­rioi­ta Jyväs­ky­län, Hei­no­lan ja Keu­ruun alu­eel­la. Lai­to­sa­te­ria­kul­je­tuk­sia toi­mi­tam­me Kor­pi­lah­del­la ja Laukaassa.

Läm­pö­sää­del­tyi­nä onnis­tuu esi­mer­kik­si elin­tar­vik­kei­den, lääk­kei­den tai kuk­kien kuljetukset.