Yhteystiedot

Yrityksestä

Kul­je­tus Kan­sa­na­ho on jyväs­ky­lä­läi­nen per­heyh­tiö, joka on perus­tet­tu vuon­na 2001. Toi­min­ta-aluet­tam­me on pää­asias­sa Keski-Suomi.

Hoi­dam­me monen­lai­sia kul­je­tuk­sia, mut­ta pää­pai­no on ollut elin­tar­vi­ke- ja ate­ria­kul­je­tuk­sis­sa. Näi­tä kul­je­tuk­sia hoi­dam­me muun­muas­sa Jyväs­ky­län ja Hei­no­lan kaupungeille.

Laskutustiedot

Kul­je­tus Kan­sa­na­ho Oy
Y-tun­nus: 1724294-6

Verk­ko­las­ku­tus:
Verk­ko­las­ku­tuso­soi­te/OVT-tun­nus:
003717242946

Verk­ko­las­kuo­pe­raat­to­ri:
003721291126 (Maven­ta)

Säh­kö­pos­tit­se:
toimisto@kuljetuskansanaho.fi

Kir­jeit­se:
Syr­jä­län­ka­tu 39 as 6
40700 Jyväskylä

Käyn­tio­soi­te: Paja­tie 8 

 

Jätä tarjouspyyntö